Aylık Arşivler: Ağustos 2020

Suyun Çevre Okur Yazarlığı Ve Duyu Bütünleme Çalışmalarındaki Yeri

Suyun Çevre Okur Yazarlığı Ve Duyu Bütünleme Çalışmalarındaki Yeri

Suyun Çevre Okur Yazarlığı Ve Duyu Bütünleme Çalışmalarındaki Yeri Okul öncesi dönemde sıklıkla bilimsel aktiviteler içerisinde yer alan ve okulunda zenginleştirilmiş fen ortamlarında bulunan öğrencilerin sonraki yıllardaki fen başarısı da artmaktadır. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin fen başarısının altında yatan nedenlerin araştırıldığı bir çalışmada, öğrencilerin okul öncesi dönemde edindikleri fen deneyimlerinin etkisi olduğu ortaya konmuştur. Çocuklar […]

Çocuk Edebiyatı Üzerine

Çocuk Edebiyatı Üzerine

Çocuk Edebiyatı Üzerine Erken çocukluk döneminde dil gelişiminin yeri oldukça önemli yer tutar. Çocuklarımızın dil gelişiminde hem insan beyninin biyolojik yapısı, düşünme sisteminin gelişimi, hem de çocuğun içinde bulunduğu çevre ve kültür etkilidir. Aynı zamanda, dil gelişimi de çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. Toplumsallaşmada dilin önemli bir yeri olduğu gibi, kavram […]