Başakşehir Anaokulları IB PYP – İlk Yıllar Programı

Pyp Okulları İstanbul

Başakşehir IB PYP – İlk Yıllar Programı

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu olan IB; ikinci dünya savaşı sonrasında oluşan uluslararası hareketliliğin bir yansıması olarak kültürler arası bir eğitim sistemine duyulan ihtiyaç sebebiyle oluşturulan evrensel geçerliliğe sahip bir eğitim müfredatıdır.

Birbirine yeni eklemlenmiş toplulukların sosyal ve eğitimsel ihtiyaçları için ortak bir eğitim programı oluşturulması ve çeşitli eğitimsel deneyimlerin birleştirilmesini amaçlayan IB, avrupa eğitim sisteminin insan eğitimine olan katkılarını tek bir müfredatta toplamayı amaçlamaktadır.  Esenlik dolu bir dünya için farklı kültürlere olan saygıyı geliştirmeyi amaçlayan IB, duyarlılık ve gelişim esaslı, esnek ve uyumlu aynı zamanda risk alabilen ve araştırmacı bireyler geliştirmeyi hedeflemektedir.

IB programı, okul öncesinden yüksek öğrenime kadar olan dönemde, öğrenciler için hazırlanmış dört farklı eğitim programından oluşur. Bu programlardan ilki Primary Years Programme- PYP olarak bilinen ilk yıllar programıdır.

IB PYP Nedir? – IB PYP Ne Demek?İlk Yıllar Programı Anaokulu

Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı olan IB PYP, 3-12 yaş arasındaki öğrencilerin eğitimlerini kapsar, IB eğitimlerinin ilk evresini oluşturur. IB PYP Nedir sorusuna PYP programının bel kemiğini oluşturan temel unsur yaşamın ileriki yıllarına yönelik öğrenmeye olan merakın körüklenmesi, eğitime dair sevginin kazandırılması cevabını verebiliriz.

Dünya için farklılık oluşturacak bireyler yetiştirme misyonuyla hareket eden IB, ilk yıllar programında öğrencilere evrensel bir bakış açısı kazandırmayı ve bütünleşik programlarla değişik disiplinleri birleştirerek etkin bir eğitim kazanımını hedefler PYP kavramsallığın yanı sıra kişinin kim olduğu ve dünyadaki yeri gibi disiplinler üstü konularda da öğrencilere önemli kazanımlar sağlamayı, var olan dünya düzenine dair derin bir kavrayış geliştirmelerine zemin hazırlayarak bütün gezegene dair sorumluluk bilincine sahip bireyler yetişmesine öncelik vermektedir.

Başakşehir Özel Ritim Anaokulu’nda “dünya okulları” olarak bilinen uluslararası eğitim müfredatına sahip IB-PYP Okulları arasında yer alır. Bizim gibi okullar; İlk Yıllar Programı Anaokulu gibi okul öncesi eğitime odaklanabilir yahut IB eğitim sisteminin diğer seviyeleri olan MYP (Middle Years Programme) veya DP (Diploma Programme) eğitimlerini sunabilir. Bazı okullar 3 kademeyi birden uygularken kimisi bunlardan sadece birinde eğitim vermeyi tercih etmektedir.

PYP Öğrenme Yaklaşımları

PYP Öğrenme Yaklaşımları

Başakşehir PYP Eğitimi; öğrencilerin belli bir öğrenme profiline ulaşmalarını desteklemekte ve bu öğrenme profilinin dünyayı daha barışçıl bir şekilde şekillendirecek bireyler oluşturacağına inanmaktadır. PYP Öğrenme Yaklaşımları; temel olarak sosyal ve ruhsal gelişim ekseninde bağımsız bireylerin gelişimini desteklemekte evrensel olarak ortak bir dil konuşabilecek bir insan profilini oluşturacak gerekli eğitimi sunmayı amaçlamaktadır.

Disiplinler üstülük, kavramsal anlayış ve sorgulama IB-PYP’nin öne çıkan temel öğrenme yaklaşımlarının başında gelmektedir. Ölçme ve değerlendirmede uluslararası bir standart oluşturan, öğrencilerin ilk olarak öğrenmeyi sahiplenmesi ve kendi gücünün ve sorumluluğunun farkında olması adına olumlu katkılar sağlayan IB eğitimleri; dünya üzerinde 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren binlerce okul tarafından uygulanmakta, eğitimde evrensel bir çerçeve çizmektedir.

Başakşehir okul öncesi eğitim ve alternatif eğitim arayışında olan aileler için Pyp Okulları İstanbul da öne çıkan Özel Ritim Anaokulu 6 farklı ders grubunda 1-7 arası bir not sistemine sahip olan PYP, sosyal bilgilerden matematiğe, sanattan, fen bilimlerine kadar geniş bir skalada eğitim vermekte, öğrencilere farklı disiplinlerin bakış açılarını sunmayı amaçlamaktadır. Başakşehir Anaokulu Tavsiye lere konu olmuştur.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uluslararası düzeyde standartları yakalamış bir eğitim müfredatı bir öncelik olarak görülmekte ve bu eğitimlere olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda özellikle ilk yıllar programı “öğrenmeyi öğrenme” adına güzel bir temel sağlamakta okul öncesinden başlayan detaylı bir eğitim çerçevesi sunmaktadır.