Başakşehir Anaokulları Mental Aritmetik Atölyesi

Okul Öncesi Mental Aritmetik Atölyesi Faydaları

Mental Aritmetik Atölyesi Nedir

Türkçesi zihinsel demek olan mental kelimesi, mental aritmetik olarak son yıllarda çokça karşımıza çıkmaktadır. Mental aritmetik, öğrencilerin -halk dilinde abaküs olarak bilinse de farklı özelliği olan- soroban eşliğinde beyin ve zeka gelişimini destekleyen bir eğitim sistemidir.

Çok uzun yıllardır farklı ülkelerde uygulanmış ve 2000’li yıllarda ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır. Biz de kurmuş olduğumuz Başakşehir anaokulları mental aritmetik atölyesi ile öğrencilerimizin sağ ve sol beyinlerini aynı anda kullanmalarını hedefliyoruz. Böylelikle zeka gelişimlerine ve dolaylı yoldan diğer gelişim alanlarına da katkı sağlamış oluyoruz.

Basit bir anlatımla, bizler konuşmak ve matematiksel işlemler için beyin sol yarım küresini; hayal gücü müzik, ritim gibi işlemler için ise beynimizin sağ yarım küresini kullanırız. Bu iki beyni birbirinin yerine veya aynı anda kullanabilen insanlar toplumumuzda hemen her alanda başarı göstermektedirler. Başakşehir Ritim Anaokulu olarak mental aritmetik atölyesinde amacımız, doğru eğitim ve teknikleri kullanarak öğrencilerimizin beyinlerinin sol yarım küresinin yaptığı işi, sağ yarım küresinin de yapabilmesini veya beyninin sağ yarım küresinin yapabildiği bir işi sol yarım küresinin de yapabilmesini sağlama becerisi kazandırmaktır.

Bu atölye ile hem öğrencilerimizin beyin gelişimlerini desteklemiş oluyor hem de beyinlerini tam kapasitede kullanmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, sağ ve sol beyin loblarını aynı anda kullanmayı öğrendiklerinde bilgiye daha hızlı ulaşabilecek ve öğrenmelerinin daha kalıcı hale geldiğini fark edeceklerdir.

Okul Öncesi Mental Aritmetik Eğitimi
Okul Öncesi Mental Aritmetik Atölyesi Faydaları

Okul Öncesi Mental Aritmetik Atölyesi Faydaları

Birçok velimizden, görüşmeler sırasında mental aritmetik atölyesi ne işe yarar şeklinde soru aldığımız için bu atölyemiz hakkında bilgi verirken okul öncesi mental aritmetik atölyesi faydalarına da değinmek isteriz.  Mental aritmetik atölyesinde öğrenecekleri ile öğrencilerimiz, analitik düşünme becerisi kazanacaktırlar. Sağ ve sol beynini aynı anda veya birbirinin yerine kullanmaya başlayan öğrencilerimizde konsantrasyon artar, dikkat dağınıklığı azalır.

Çocuğunuzun dinleme, anlama, konuşma, gözlem gibi becerilerinde gözle görülür bir artış olduğunu fark edersiniz. Bu eğitim çocuğunuzun daha dikkatli ve daha pratik olmasını sağlar. Mental aritmetik atölyesi sayesinde çocuklarımızın soyut kavramları somutlaştırması sağlanır. Böylelikle daha hızlı ve kalıcı öğrenme sağlanmış olur. Öğrenme becerisindeki bu hızlılık aynı zamanda öz güven gelişimini de olumlu etkileyecektir. Sağlam bir matematik temeline zemin hazırlayan bu sistem, ilkokul dönemindeki okuma, yazma, anlama kabiliyetlerini de destekleyecektir.

Öğrencilerimiz mental aritmetik atölyesinde sayı ve rakamlar üzerinden değil, soyut kavram yerine somut boncuklar–soroban-aracılığıyla işlem yapar ve ilerleyen aşamalarda bu işlemleri zihninden yapma becerisi kazanır. Bu zihinden işlem yapma sürecinde hem görsel zeka hem de hafızasını aktif bir şekilde kullanmış olur.

Mental Aritmetik Kaç Yaşında Başlamalı

Yapılan araştırmalar insan zekasının yüzde yetmiş beşinin, 5 ila 12 yaşları arasında oluşmakta oluğunu ve bu gelişimin sonrasında azalarak devam ettiğini göstermektedir. Ancak en büyük gelişim evresinin 5 yaş döneminde olduğu göz önünde bulundurulursa okul öncesinde mental aritmetik eğitimi başlamalı ve mümkünse ergenlik sınırı olan 12 yaşına kadar da eğitime devam edilmelidir.

Böylelikle bizler Başakşehir Özel Ritim Anaokulu olarak okul öncesi mental aritmetik anaokulu eğitiminin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.

Okul Öncesi Mental Aritmetik Eğitimi

Okul Öncesi Mental Aritmetik Atölyesi Faydaları
Okul Öncesi Mental Aritmetik Eğitimi

Bu kadar önemli ve öğrenilmesi için kritik bir dönemi (5 yaş itibariyle) olan bu eğitimin faydalarının en üst düzeyde öğrenciye yansıması için okul öncesi mental aritmetik eğitiminin alanında uzman kişilerce verilmesi gerekmektedir. Maalesef ülkemizdeki bazı eğitim kurumlarında boncuklar vasıtasıyla, matematiksel işlem yapmaya yarayan abaküsle mental aritmetik eğitimi verdiklerini iddia ettiklerine şahit oluyor ve üzülüyoruz. Çünkü okul öncesi mental aritmetik eğitimi ehil kişilerce ve soroban ile verilmelidir. Soroban, abaküse benzer görünse de üstte bir, altta dört boncuk bulunduran görüntüsü ile klasik abaküsten ayrılmaktadır.

Başakşehir anaokulları okul öncesi eğitim veren kurumumuzda, mental aritmetik eğitiminde her bir aşama uzman eğitmen tarafından planlanır, takip edilir ve eğitimden öğrencinin en üste düzeyde faydalanması sağlanır.

Mental aritmetik atölyesi, diğer atölyelerimiz ve aklınıza takılan tüm sorularınız için telefon numaramızdan bize ulaşabilir, her zaman aktif olduğumuz instagram hesabımızı takibe alabilirsiniz.