Başakşehir Anaokulları Okul Öncesi Drama Atölyesi

Okul Öncesi Drama Nedir

Başakşehir Anaokulları Okul Öncesi Drama Atölyesi

Klasik müzik, kağıt, boya kalemleri gibi materyaller ile harmanlayarak uyguladığımız okul öncesi drama atölyesi, bir grup çalışması olması nedeniyle çocukların bulunduğu ortama göre duyarlı olmayı, birbirlerini kabul etmeyi, paylaşmayı öğretir. Bu doğrultuda yetişmiş olan bir bireyin hem kendine hem de başkalarına güven duygusu gelişir.

Çocuklar, drama sayesinde çeşitli sosyal farklılıklara rağmen birlikte oynama ve başarmanın hazzını tadarlar. Böylece işbirliği yapma becerileri gelişir. Okul Öncesi Drama iş birliği yaparak öğrenmeyi kolaylaştırır.

Drama eğitimi alan bireylerin aktif öğrenme metoduyla eleştirme becerisi, yaratıcı düşünme becerisi, kendini ifade edebilme ve özgün olmasını sağlamaktadır. Sayı, renk, biçim, boyut, miktar, şekil, duyu gibi kavramları gözlem becerilerini kullanarak gelişimi artmaktadır. Günlük yaşantısında neden sonuç ilişkisini kurabilir, nesneleri zihninde rahatça kavrayabilir, canlandırabilir, ifade eder ve öğrenir.

Drama Nedir

Kurgusal bir esere dayanan Drama veya Drama genellikle oyuncular tarafından canlandırılan bir anlatı türüdür. Sözcüğü, kavramı, davranışı, tümceyi, fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar geliştirerek öyküleştirmektir.

Okul Öncesi Drama Nedir

Okul Öncesi Drama Nedir; sorusuna özetle oyun yoluyla öğrenme sanatı diyebiliriz. Çocuklar, eğitim sırasında oyun yoluyla bütün kişisel becerilerini ya da hayal güçlerini geliştirirler. Drama çocuklar üzerinde özellikle Türkçeyi doğru bir şekilde konuşmaya başlamasında çok etkili bir yöntemdir.

Okul Öncesi Eğitimde Dramının Önemi

Çocuklar üzerinde kişilik ve benlik algısını geliştiren, empati kurma becerisini, hayal gücü gelişimine, öz güven gelişimine, duygu ve düşünce becerisine yardımcı olması gibi olumlu etkiler ile öne çıkmaktadır.

Çocuğun gelişim alanlarını belirleyerek, öğretmenler ve veliler iş birliği ile yapılan eğitim çalışması üzerinde çocuğun bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmede önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle okul öncesi eğitimde dramının önemi ve öğretmenin drama planlaması üzerinde önemi bulunmaktadır.

İnanıyoruz ki; her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir.

İçlerinde var olan değeri ortaya çıkarmanın yolu ise, siz ebeveynlerin gayreti ve biz eğitimcilerin çabasından geçiyor. Başakşehir Anaokulları Okul Öncesi Drama Atölyesi alanında Özel Ritim Anaokulu olarak biz; değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmek için çaba sarf eden eğitimcilerimizi, geleceğin umudu olan evlatlarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bizi instagram hesabımızdan yakından takip edebilir, fiyat bilgisi ve diğer detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.