Başakşehir Anaokulları Waldorf Yaklaşımı

Okul Öncesi Waldorf Yaklaşımı

Waldorf Eğitim Modeli Nedir?

Waldorf,  Rudolf Steiner tarafından geliştirilen ve ilk olarak 1919 tarihinde Almanya’da uygulanan bir eğitim yaklaşımıdır.  Steiner’in  ruhsal ve bilimsel çalışmalarından temel alan yaklaşım, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu ‘dünyada teklik’ felsefesinden hareket ederek, bütünsel bir eğitim anlayışını benimser. Okul öncesi eğitime holistik bir açıdan yaklaşan Waldorf modeli, öncelikle çocuğun duygusal gelişimine, sonrasında bilgiye ulaşımına dayalı “beyin, kalp ve eller” şeklinde özetlenen kademeli bir öğretim anlayışı sunmaktadır.

Son yıllarda nitelikli okul öncesi eğitime duyulan yoğun ilgi Waldorf gibi alternatif yaklaşımların öne çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Waldorf modeli birinci dünya savaşının oluşturduğu büyük yıkımın ardından gelişmiş olmasının izlerini taşımaktadır. Dünyanın benzer felaketleri tekrar yaşamaması adına insan eğitiminin özgürlük ve uyum eksenli gelişimi için yapılandırılmıştır. Waldorf Yaklaşımı Başakşehir gibi pek çok konu hakkında detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Başakşehir’de Waldorf Okulları Fiyat

Okul Öncesi Waldorf Yaklaşımı teorik eğitimden ziyade sanatsal yeterlilikleri ön plana çıkaran bir eğitim anlayışı benimsemekte ve çocuğun baskın yeteneğinin öğretmen tarafından keşfedilmesine önem vermektedir. Türkiye’de Waldorf Okulları okul öncesi eğitimde henüz yeni yerini alıyor olsa da Waldorf yaklaşımı günümüzde 60 ülkede çeşitli programlar ile uygulanmakta, bağımsız bir eğitim programı olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizde Waldorf Okulları İstanbul başta olmak üzere pek çok bölgede uygulanan alternatif bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır.

Sınıfları ev yaşamının bir bileşeni olarak değerlendiren yaklaşım, öğretmene anne rolünü vermektedir. Ev atmosferinin rahatlığını taşıyan öğrenme ortamları sayesinde çocuklara kendilerini güvende hissedebilecekleri bir eğitim alanı sunulmakta, yaşamlarının ilk dönemlerinde sağlıklı gelişime büyük önem verilmektedir.  Waldorf okullarında sıcak ve renkli bir atmosfer göze çarpmakta, akademik eğitiminden ziyade beden ve zihin gelişimini destekleyici oyun atmosferi oluşturularak resim, müzik gibi çeşitli faaliyetlerle çocuğun hayal gücü desteklenmektedir.

Başakşehir’de Waldorf Okulları Fiyat

Okul öncesinden lise öğrenimine dek birleşik bir eğitim programı olması, farklı alanlarda ortak öğrenim kazanımları sağlamakta, her biri yedi yıl olarak kabul edilen 3 farklı gelişim evresi için farklı eğitim kazanımları planlanmaktadır.  Fiziksel evreyi erdem ve soyut değerlerin keşfi izlerken, en son aşamada zihinsel ve duygusal dengenin kurulması ve sosyal yaşamla bütünleşme gerçekleşmekte, çocuk dünyaya katacağı değeri keşfetmektedir. Başakşehir’de Waldorf Okulları Fiyat hakkında sorularınız için bize ulaşabilir, konunun uzmanlarından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Waldorf kendine özgü felsefesiyle başlı başına bir eğitim anlayışı sunarak, çocukları standart ölçütler yerine kendi gelişimlerine uygun şekilde değerlendirmeyi benimsemektedir. Çocuklar oyun ve sınıf aktiviteleri boyunca gözlemlenmekte, ilerlemeleri hakkında böylece bilgi sahibi olunmaktadır. Ayrıca ebeveyn gözlemleri çocukların gelişiminin takip edilmesinde büyük önem taşımakta, öğretmen ve anne babalar işbirliği içerisinde etkileşim kurmaktadır.

Waldorf Yaklaşımı BaşakşehirBelli kalıpları olmayan doğal malzemeler, hayal gücünü geliştirmeyi planlayan öyküsel anlatımlar Waldorf sisteminin en temel eğitim araçları olarak öne çıkmaktadır. İç mekanda verilen eğitim kadar doğayla bütünleşik olunması önemli görülmekte, çocukların doğayı gözlemlemesine imkan tanıyan etkinliklere mutlaka yer verilmektedir. En önemli yapı taşı özgür ve özgün bireyler oluşturmak olan Waldorf sistemi basit gibi görünmekle beraber oldukça detaylı bir öğretim sistemi sunmakta, içerisinde çocukların hayal güçlerini besleyecek zengin programlar barındırmaktadır.

Okul öncesi eğitimde sanatsal içeriklerle beslenen çocuklar, resimsel çağrışımlarla akademik eğitime ilk adımlarını atmakta alfabeyi soyut ve kavramsal olarak öğrenmekten ziyade deneysel ve somut çerçevelendirme ile öğrendiklerini hafızalarına kazımaktadırlar. Böylelikle akademik başarısızlık yükü olmadan kendi yönelimlerine ve kapasitelerine göre bir somutlaştırma eylemi gerçekleştirerek kendi özgür öğrenme stillerini deneyimlemektedirler.  Waldorf yaklaşımı; ezbere dayalı klasik eğitim yerine kalıplara dayanmayan böylesi bir eğitimin çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimleri açısından çok daha olumlu sonuçları olacağı fikrini benimsemektedir.

Hakkımızda daha fazla bilgi edinmek için bu yazımızı da okuyabilirsiniz.