Başakşehir Anaokulu Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Okul Öncesi Eğitim Neden Önemli

Başakşehir Anaokulu Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Özel Ritim Anaokulunda çocuklarımızın zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimi açısından farklı alanlarda atölye çalışmaları yapılmaktadır. Kurumumuzda öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmak, hazır bulunuşluk düzeylerini desteklemek ve ilkokula uyumlarını kolaylaştırmak için okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına önem verilmektedir.

Okuma yazma hazırlık çalışmaları ile amacımız, çocuklarımızın etkili dinleme ve konuşma becerilerini öğrenmelerine, çevresindekilerle iletişim kurabilmelerine, okula hazırlık olarak okuma yazma becerileri kazanmalarına ve bunları yaşam boyu kullanabilmelerine yardımcı olmaktır.

Çocuklarımıza okuma yazmaya hazırlık çalışmaları becerileri kazandırmakta temel hedefimiz; çocuklarda kalem tutma ve el becerisini geliştirme; görsel ve işitsel algı çalışmalarıyla bellek gelişimini desteklemektir.

Okul öncesi dönemdeki öğrencilerimizden beklentimiz tamamen okuma yazmayı öğrenmeleri değildir. Buradaki temel amaç, çocuklarımızın gelişim dönemleri de göz önünde bulundurularak okuma yazma sürecine yönelik çeşitli becerilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Okul Öncesi Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları

Okul öncesi okuma yazma hazırlık çalışmaları aşamasında, kelime dağarcığı, görsel ayırt edebilme ve görsel okuryazarlık, ses farkındalığı çocuğun geliştirmesi gereken becerileridir.

Okul öncesi dönemde çocuklarda yazma becerilerini geliştirmek için katlama, kesme, yapıştırma, boncuk dizme, parmak boyası çalışmaları, yap-boz, hamur ile yapılan etkinlikler, serbest ve düzenli çizgi çalışmaları yapılmaktadır.

Okul öncesi çocuklarda görsel ayırt etme becerisi kazandırmak için de nesneleri benzerliklerine ve farklılıklarına göre bulma ve sıralama, ayırt etme, eşleştirme, eksik resimleri tamamlama gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Çocukların okuma becerisi kazanabilmesi için ses birimleri ve yazılı semboller arasında ilişkiyi kurabilmesi gerekmektedir. Çocuklara yönelik okuma becerilerini geliştiren etkinlikler yapıldıkça çocuklarımız yetişkinlerin kullandıkları yazı dilini nasıl kullandıklarını gözlemleyecek ve çevresindeki basılı materyallerin özelliklerine dikkat etmeye başlayacaktırlar.

Okul öncesi okuma yazma hazırlık çalışmaları; öğrencilerimizin ilkokula gitmeden önce akıl yürüterek kavramları öğrenmesi, algısal yeteneğinin gelişmesi için temel hazırlık oluşturacaktır. Okuma yazma hazırlık etkinlikleri ile öğrencilerimiz farklı bağlantılar arasında ilişki kurabilme becerisi kazanacaktır. Dikkat süreleri ve odaklanma sürelerinde iyileşme görülecektir. Çevresindekileri gözlemleyerek bağımsız davranabilme isteği uyanacak ve öğrendikleri yeni bilgilerle kendi belleğini keşfetmeyi öğrenecektirler.

Özel Ritim Anaokulu okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında öğretmenlerimiz eğitim planlarını yaparken çocukların kolay öğrenebilecekleri şekilde basitten karmaşığa doğru yol izlemektedirler.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları Becerileri

Okul öncesi öğretmenlerimiz çocuklara okuma yazmaya hazırlık çalışmaları becerileri yaptırırken sınıf içerisinde büyük objelerin ve görsellerin bulundurulmasına dikkat etmektedirler. Çocukların dikkatlerine hitap eden, eğitsel yönden verimli olabilecek, çocukların seviyelerine uygun olacak sınıf ortamı deneyimli öğretmenlerimiz tarafından tasarlanmaktadır.

Okul Öncesi Eğitim Neden Önemli

Okul öncesi eğitim, çocuğun var olan potansiyellerini ortaya çıkarması, yetişkinlik döneminde daha üretici olması, kendini keşfetmesi ve çocuğun gelişim alanlarını desteklemesi açısından oldukça önemlidir.

Erken çocukluk döneminde eğitimin temellerinin atıldığını göz önünde bulundurursak okul öncesi eğitim önemi daha iyi anlaşılmış olacaktır.

Anaokulu her çocuğun kendi yeteneklerini keşfetmesi, sosyalleşmesi ve sorumluluk bilincine ulaşması açısından çok önemlidir. Kendisini ve çevresini keşfeden çocuk daha bilinçli ve verimli zaman geçirir.

Yaşıtlarıyla vakit geçiren çocuk paylaşmayı, uyum sağlamayı, birlikte yaşamayı öğrenir. Duygusal ve zihinsel gelişimini desteklemek için her çocuğun altı yaşından önce mutlaka anaokuluna gitmesi gerekmektedir. Başakşehir anaokulu tavsiye listesinde ön sıralarda olan Özel Ritim Anaokulu verdiği öğrenci merkezli eğitimle her daim sizlerin yanında olmaya devam edecektir.

Anaokuluna giden çocuk ile anaokulu gitmeyen çocuk arasında başarı ve uyum açısından farklılıklar gözlenmektedir. Başakşehir en iyi anaokulları listesinde yer alan Özel Ritim Anaokulu ile siz de çocuğunuzun verimli zaman geçirmesini, kendini keşfetmesini sağlayabilirsiniz. Özel Ritim Anaokulu uzman öğretmen kadrosu, çocuklarla olan iletişim ve verimli eğitim planı ile tercih edilen anaokulları arasına girmeyi başarmıştır.