Başakşehir Anaokulu Reggio Emilia Yaklaşımı

Reggio Emilia Yaklaşımı Nedir?

Başakşehir Reggio Emilia Yaklaşımı

İtalya’da ikinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan okul öncesi eğitim alanında Reggio Emilia Yaklaşımı öne çıkan modern yaklaşımların başında gelmektedir. İtalya’nın Villa Cella adındaki küçük bir köyünde ilk temelleri Loris Malaguzzi tarafından atılan yaklaşım zaman içerisinde uluslararası olarak kabul görmüş, kaliteli eğitim anlayışları arasında yer edinmiştir.

Reggio Emilia, iyi düzenlenmiş eğitim ortamlarında çocukların yaşamın doğal akışı içerisinde, sosyal yaşamla bütünleşik olarak öğrenmelerine öncelik tanıyarak özgüvenlerinin, iletişim ve dayanışma becerilerinin geliştirilmesine imkan tanıyan, çocuk eksenli bir okul öncesi eğitim anlayışıdır. Yaklaşım her çocuğun içindeki özgün potansiyeli açığa çıkarabilme temeline dayanmaktadır. Reggio Emilia anaokulu İstanbul hakkında daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Başakşehir Reggio Kreş FiyatlarıBaşakşehir Reggio Emilia Yaklaşımı

Reggio Emilia sistemi, öğrenme ortamının kendi başına bir eğitici olduğu ilkesini benimser. Eğitim ortamının tüm duyulara hitap etmesi, aydınlık ve doğallığa önem verilen bir çevre düzenlemesi esastır. Çocukların çevreye uyum sağlamasından çok, çevrenin çocuklara göre düzenlenmesi söz konusudur.

Çocuklara ait materyal ve çalışmaların sergileneceği panolara yer ayrılarak, çocuğa kendini ifade edeceği özgür alanlar tanınmakta, böylelikle öğretmenlerde çocukların çalışmalarını ve gelişimlerini daha iyi gözlemleyebilmektedir. Bu ve bunun gibi daha pek çok artısı sebebiyle günümüzde okul öncesi eğitim hususunda Başakşehir Reggio kreş fiyatları ve Başakşehir Reggio Emilia yaklaşımı gibi pek çok konu velilerden yoğun ilgi görmektedir.

Küçük grup çalışmaları, “Atelier” adı verilen sanat atölyeleri ve sanatsal malzemeye sınırsız erişim gibi olanakların yanısıra, sınıfları çevreleyen “Piazza” denilen hem yetişkinlerin hem çocukların kullanımına açık alanlar ile, eğitimin hayatın içerisinde olması amaçlanmaktadır.

Reggio Emilia Yaklaşımına Sahip OkullarBaşakşehir Reggio Emilia Yaklaşımı

Reggio Emilia yaklaşımına sahip okullar aynalar, geniş camlar, ahşap eşyalar, çoğunlukla doğal ve geri dönüştürülebilir malzemeler ile dikkat çekmekte, hem iç hem dış çevrede çocukların keşfetme istekleri ve meraklarını doyurmaya yönelik düzenlemeler öne çıkmaktadır.

Yaklaşımın bir diğer önemli özelliği öğretmenlerin çocuklarla beraber öğrenme rolünü üstlenmeleridir. Böylelikle, çocuklara bir birey olarak davranılması ve saygı gösterilmesi hem özgüvenlerini pekiştirmekte, hem diğer bireylerle saygı ve değer odaklı ilişkiler kurabilecek temele sahip olmalarına imkan tanımaktadır.