Başakşehir Anaokulları IB PYP – İlk Yıllar Programı

Pyp Okulları İstanbul

Başakşehir IB PYP – İlk Yıllar Programı Uluslararası Bakalorya Organizasyonu olan IB; ikinci dünya savaşı sonrasında oluşan uluslararası hareketliliğin bir yansıması olarak kültürler arası bir eğitim sistemine duyulan ihtiyaç sebebiyle oluşturulan evrensel geçerliliğe sahip bir eğitim müfredatıdır. Birbirine yeni eklemlenmiş toplulukların sosyal ve eğitimsel ihtiyaçları için ortak bir eğitim programı oluşturulması ve çeşitli eğitimsel deneyimlerin […]

Başakşehir Anaokulu Reggio Emilia Yaklaşımı

Reggio Emilia Yaklaşımı Nedir?

Başakşehir Reggio Emilia Yaklaşımı İtalya’da ikinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan okul öncesi eğitim alanında Reggio Emilia Yaklaşımı öne çıkan modern yaklaşımların başında gelmektedir. İtalya’nın Villa Cella adındaki küçük bir köyünde ilk temelleri Loris Malaguzzi tarafından atılan yaklaşım zaman içerisinde uluslararası olarak kabul görmüş, kaliteli eğitim anlayışları arasında yer edinmiştir. Reggio Emilia, iyi düzenlenmiş eğitim […]

Başakşehir Anaokulları Waldorf Yaklaşımı

Okul Öncesi Waldorf Yaklaşımı

Waldorf Eğitim Modeli Nedir? Waldorf,  Rudolf Steiner tarafından geliştirilen ve ilk olarak 1919 tarihinde Almanya’da uygulanan bir eğitim yaklaşımıdır.  Steiner’in  ruhsal ve bilimsel çalışmalarından temel alan yaklaşım, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu ‘dünyada teklik’ felsefesinden hareket ederek, bütünsel bir eğitim anlayışını benimser. Okul öncesi eğitime holistik bir açıdan yaklaşan Waldorf modeli, öncelikle çocuğun duygusal gelişimine, […]

Başakşehir Anaokulu

Başakşehir Anaokulu Anaokulu denince; minik yavruların huzurlu, mutlu ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetiştiği kurumlar akla gelir. Bu nedenle anaokulu seçimi yapılırken dikkat edilmesi gerekenlerin en başında bu güveni sağlayıp sağlamadıkları konusunda çok iyi bir araştırma yapmak gerekir. Çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri, eğlenerek öğrenecekleri ve verimli zaman geçirebilecekleri bir anaokulu onların hem […]

Başakşehir Anaokulları

Başakşehir Anaokulları

Başakşehir Anaokulları Her anne-baba için çok kıymetli olan minik yavruların sağlıklı bir şekilde yetişebilmesi ve iyi bir eğitim alması son derece önemlidir. Hayatı yeni yeni tanımaya başlayan, çevresindeki ve dünyadaki olup bitenleri anlamlandırmaya çalışan çocukların ilk öğretmenleri ebeveynleridir. Çocuklar ilk eğitimlerini ailelerinden almaya başlar. Ancak çocukların gün geçtikçe büyümeleri ve sosyalleşme ihtiyaçlarının artması da göz […]

Suyun Çevre Okur Yazarlığı Ve Duyu Bütünleme Çalışmalarındaki Yeri

Suyun Çevre Okur Yazarlığı Ve Duyu Bütünleme Çalışmalarındaki Yeri

Suyun Çevre Okur Yazarlığı Ve Duyu Bütünleme Çalışmalarındaki Yeri Okul öncesi dönemde sıklıkla bilimsel aktiviteler içerisinde yer alan ve okulunda zenginleştirilmiş fen ortamlarında bulunan öğrencilerin sonraki yıllardaki fen başarısı da artmaktadır. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin fen başarısının altında yatan nedenlerin araştırıldığı bir çalışmada, öğrencilerin okul öncesi dönemde edindikleri fen deneyimlerinin etkisi olduğu ortaya konmuştur. Çocuklar […]

Çocuk Edebiyatı Üzerine

Çocuk Edebiyatı Üzerine

Çocuk Edebiyatı Üzerine Erken çocukluk döneminde dil gelişiminin yeri oldukça önemli yer tutar. Çocuklarımızın dil gelişiminde hem insan beyninin biyolojik yapısı, düşünme sisteminin gelişimi, hem de çocuğun içinde bulunduğu çevre ve kültür etkilidir. Aynı zamanda, dil gelişimi de çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. Toplumsallaşmada dilin önemli bir yeri olduğu gibi, kavram […]

Aile Tutumları ve Çocuk Gelişimi Üzerine Etkileri

Başakşehir Ritim Anaokulu

Başakşehir Ritim Anaokulu Aile Tutumları ve Çocuk Gelişimi Üzerine Etkileri Eğitimciler çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içindedirler. Her ne kadar kişilik gelişiminin insanın yaşamı boyunca süregeldiğini kabul etsek de, kişilik gelişmesi ve yapılanmasında temelin çocukluk döneminde atıldığı gerçeği geçerliliğini korumaktadır. Sosyal uyum üzerine yapılan çalışmalar, ailenin çocuk […]

Çocuğumu Neden Ekrandan Uzak Tutmalıyım

Çocuğumu Neden Ekrandan Uzak Tutmalıyım

Başakşehir Ritim Anaokulu Çocuğumu Neden Ekrandan Uzak Tutmalıyım Çocuğumuza karşı temel görevimiz Onu korumaktır. Onu, Yaratıcı’nın bize verdiği gibi ne içeriden ne dışarıdan etkilerle bozulmamasını sağlamak birincil ebeveynlik görevimizdir.Zira yağmur yağarken şemsiye açmaz isek sonrasında saç kurutmanın bir anlamı olmayacaktır. Günümüzde fiziksel olarak aşırı koruyucu ebeveynliğe maruz kalmış çocuklar psikolojik olarak korunamamaktadır. Gittikçe artan teknoloji […]

Çocuk Tefekkür ve Doğa

Çocuk, Tefekkür ve Doğa

Çocuk, Tefekkür ve Doğa Çocuk; Küçük yaştaki erkek veya kız, evlat; bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız diyor Türk dil kurumu… Dupduru olarak ise Yüce Allah’ın (cc) bizlere emanet ettiği değerli, açılmamış, hazine sandıkları; keşfedilmesi için anne ve babasına emanet edilmiş kıymetli can parçası; canımızın en parçası… Anne-baba en başta bu […]