Kategori Arşivleri: Genel

Başakşehir Anaokulları Okul Öncesi Drama Atölyesi

Okul Öncesi Drama Nedir

Başakşehir Anaokulları Okul Öncesi Drama Atölyesi Klasik müzik, kağıt, boya kalemleri gibi materyaller ile harmanlayarak uyguladığımız okul öncesi drama atölyesi, bir grup çalışması olması nedeniyle çocukların bulunduğu ortama göre duyarlı olmayı, birbirlerini kabul etmeyi, paylaşmayı öğretir. Bu doğrultuda yetişmiş olan bir bireyin hem kendine hem de başkalarına güven duygusu gelişir. Çocuklar, drama sayesinde çeşitli sosyal […]

Başakşehir Anaokulu Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Okul Öncesi Eğitim Neden Önemli

Başakşehir Anaokulu Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları Özel Ritim Anaokulunda çocuklarımızın zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimi açısından farklı alanlarda atölye çalışmaları yapılmaktadır. Kurumumuzda öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmak, hazır bulunuşluk düzeylerini desteklemek ve ilkokula uyumlarını kolaylaştırmak için okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına önem verilmektedir. Okuma yazma hazırlık çalışmaları ile amacımız, çocuklarımızın etkili dinleme ve konuşma becerilerini öğrenmelerine, […]

Başakşehir Anaokulları Okul Öncesi Merhamet Eğitimi Atölyesi

Merhamet Ne Demek Okul Öncesi Merhamet kelimesi gibi birçok duygumuz, soyut kavramlardır. Henüz soyut düşünme evresine gelmemiş okul öncesi çocuklara soyut duygulardan bahsetmek ve onların anlamasını beklemek oldukça zordur. Çocuklarda temel değerlerimizin doğru yerleşmesi için davranışlarımızla onlara örnek olmalıyız. Okul öncesi merhamet duygusunu çocuklar bizleri rol-model alarak ve davranışlarımızı izleyerek öğrenirler. Çocuklarda merhamet gelişimi ile […]

Başakşehir Anaokulları Mental Aritmetik Atölyesi

Okul Öncesi Mental Aritmetik Atölyesi Faydaları

Mental Aritmetik Atölyesi Nedir Türkçesi zihinsel demek olan mental kelimesi, mental aritmetik olarak son yıllarda çokça karşımıza çıkmaktadır. Mental aritmetik, öğrencilerin -halk dilinde abaküs olarak bilinse de farklı özelliği olan- soroban eşliğinde beyin ve zeka gelişimini destekleyen bir eğitim sistemidir. Çok uzun yıllardır farklı ülkelerde uygulanmış ve 2000’li yıllarda ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır. Biz de kurmuş […]

Başakşehir Anaokulları Beden Eğitimi ve Spor Atölyesi

Başakşehir Anaokulu

Başakşehir Anaokulları Beden Eğitimi ve Spor Atölyesi Bir çocuk için hayatının temellerinin atılmaya başlandığı okul öncesi dönemde öğrenmiş olduğu her bilgi çok kıymetlidir. Çünkü okul öncesi dönem, çocuğun gelişimi açısından son derece önemlidir. Bu dönemde çocukların beslenme, sevilme, güvende hissetme gibi temel ihtiyaçları yanında en çok ihtiyaç duydukları şey hareket etmektir. Başakşehir Anaokulları Beden Eğitimi […]

Başakşehir Anaokulları Tam Gün İngilizce Eğitimi

Tam Gün İngilizce Anaokulu ve Kreş Fiyatları

Başakşehir Anaokulları Tam Gün İngilizce Eğitimi Başakşehir Anaokulları Tam Gün İngilizce Eğitimi, çocuklara İngilizceyi aktiviteler ile yaparak ve yaşayarak öğretmeyi hedefliyor. Çocuklar tüm gün oyun ve etkinliklerle ingilizceyi günlük hayatın bir parçası olarak kullanmayı öğreniyorlar. Eğitimin bir kısmı sadece İngilizce iken diğer bir kısmı ise İngilizce ile entegre edilmiş ritm-orff , eğitsel koordinasyon , drama […]

Başakşehir Yaşam Becerileri Kavramı Nedir

Başakşehir Yaşam Becerileri Eğitimi Okul Öncesi Anaokulu

Yaşam Becerileri Kavramı Nedir-Ne Demek Yaşam becerileri kavramı nedir veya ne demek diye sıkça merak edilen bu konuyu çocuğumuzun kendi işini başarması ve bağımsızlaşmasını sağlayacak çalışmalar olarak da açıklayabiliriz. Tüm materyal gruplarında olduğu gibi Günlük Yaşam Becerileri alıştırmalarında ellerle çalışmak çok önemlidir. Ellerini kullanarak alet yapma sadece insana özgü bir özelliktir. Çünkü alet yapmak zeka gerektirir. Aynı […]

Başakşehir Anaokulları Akıl – Zeka Oyunları Atölyesi

Başakşehir Akıl Oyunları Okul Öncesi

Başakşehir Akıl – Zeka Oyunları Anaokulu Atölyesi Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza akıl – zeka oyunları anaokulu atölyesi sayesinde günlük hayatın her adımında kullanabilecekleri bir bakış acısı kazandırarak, analitik düşünme/iletişim kurma,  mantık yürütme, konsantrasyon becerilerini güçlendirme, el becerilerini kullanmayı öğretmek gibi konulara çok önem veriyoruz. Okul öncesi eğitim yaşlarındaki öğrencilerimize kendi beceri ve kabiliyetlerini, kendi içinde […]

Başakşehir Anaokulları Okul Öncesi Değerler Eğitimi

Değerler eğitimi veren kreşler ve anaokulları

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? Değerler Eğitimi; kendi inancımızı, kültürümüzü öğrenmek ve yaşayarak davranışa aktarmaktır. Manevi değerlerimizi özümsemek ve bunları bir model olarak sosyal çevreye yansıtmak, değerler eğitimi nedir sorusunun karşılığıdır. Okul öncesi değerler eğitiminde bunu yaparken hedef; bir yandan köklerini sımsıkı tutan, diğer yandan da çağa uyum sağlayan ön yargısız, ufku geniş, yeniliğe, bilgiye açık insanlar […]

Orman Okulu Eğitim Modeli

Orman Okulu Faydaları

Orman Okulu Eğitim Modeli Bir eğitim modeli olarak orman okulu, sanal yaşamdan doğaya yönelimi sağlayacak, ezberci eğitimden deneysel ve bütünleştirici eğitime doğru bir öğrenim sistemi vadetmekte, tüm öğrenim materyalleri ve konularının gerçek yaşamın içerisinde yer aldığı ayakları yere sağlam basan bir eğitim modeli sunmaktadır. Bu eğitimsel faydalarının yan ısıra çocukların doğayı sevmeyi ve onu kucaklamayı […]