Çocuklarımızla belirlenen temalara bağlı kalarak yaptığımız geziler gözlem, mantık, üreticilik, hayal gücü ve beğeni duygusunun oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunması amacıyla planlanmıştır. Gerçekleştirilen gezi aktiviteleri çocuklar ait olduğu kültürü öğrenir, farklı kültürleri tanırlar. Çocuklarımızın kültürel değerlerine sahip çıkma ve koruma bilincini edinmeleri başlıca hedeflerimizdendir.

Gezi aktiviteleri çocuklarımızı geçmişle tanıştırmak ve geçmişle günümüzü karşılaştırma olanağı verir. Aynı zamanda gelişimin ve değişimin kaçınılmaz olduğunu, geleceğin de bugünden farklı olacağını fark etmelerini sağlamak istemekteyiz. Gezi aktiviteleri çocuklarımıza tarihsel olayların yaşam nesneleri ile ilişki kurma olanağı da sağlamaktadır.