Orman Okulu Eğitim Modeli

Orman Okulu Faydaları

Orman Okulu Eğitim Modeli

Bir eğitim modeli olarak orman okulu, sanal yaşamdan doğaya yönelimi sağlayacak, ezberci eğitimden deneysel ve bütünleştirici eğitime doğru bir öğrenim sistemi vadetmekte, tüm öğrenim materyalleri ve konularının gerçek yaşamın içerisinde yer aldığı ayakları yere sağlam basan bir eğitim modeli sunmaktadır. Bu eğitimsel faydalarının yan ısıra çocukların doğayı sevmeyi ve onu kucaklamayı erken yaşta öğrenebilmeleri, doğa ile bütünleşebilme, problem çözmeye yönelik düşünme kapasiteleri geliştirebilmeleri orman okullarının insan eğitimine sunduğu diğer olumlu katkılar arasında yer alır. Gelin bu yazımızda Orman Okulları İstanbul hakkında biraz bilgilenelim.

Orman Okulu Yaklaşımı nedir?

Başakşehir Orman Okulu Fiyatları
Orman Okulları İstanbul

Orman okulları; doğa ve eğitimi bütünleştiren bir anlayış olarak İskandinavya’da doğmuştur. Bu anlayış doğanın benzersiz bir öğrenme deneyimi sunduğunu ve çocukların öğrenmesi gerekli olan kavramları doğal ortamdaki çeşitli deneyimlerle öğrenebileceği esasına dayanır. Özellikle Danimarka kültürünün etkisiyle şekillendiği bilinen orman okulu yaklaşımı esasen ülkede yeterli eğitsel ortamın olmayışından doğmuş, dış dünya bir öğrenme ortamı olarak değerlendirilmiştir.

Orman okulları eğitim modeline ilham veren kişinin Friedrich Froebel olduğu düşünülmekte, onun bütünsel eğitim anlayışının bu yaklaşımın temelini oluşturduğu bilinmektedir. Zaman içerisinde bu eğitimle birlikte çocukların merak ve risk alma becerilerinin geliştiği, öz güven ve öz yeterliliklerinin desteklendiği görülmüştür. Böylece orman okulları yaklaşımı uluslararası olarak farklı ülkelerde uygulanmaya başlanmıştır.

İlk olarak 1995 yılında İngiltere eğitim müfredatına entegre edilen bu yaklaşım, orman, mera ve çiftlikler gibi pek çok mekanda uygulanabilir olması yönüyle geniş bir uygulama alanına sahiptir. Risk alma ve dışarıda bulunma çocuklar açısından ebeveynler tarafından kimi zaman ekstrem görülse bile risklerin çocukların yaşı ve becerileriyle doğru orantılı olması ve eğitmenlerin rolü gibi gibi pek çok faktör sayesinde eğitimin güvenli ve benzersiz bir öğrenim deneyimi sunduğu anlaşılmaktadır.

Orman Okulu Faydaları

Birden çok duyu kullanılarak öğrenmenin gerçekleşmesi ve böylelikle çocukların hem fiziksel hem ruhsal gelişimlerine katkı sağlanırken,  sosyal olarak daha aktif bir öğrenme deneyimi yaşamalarına imkan sağlanması orman okulu faydaları olarak öne çıkan eğitim nitelikleri arasındadır. Orman okulu eğitimiyle birlikte; Çocukların hem bilişsel hem motor işlevsellikleri olumlu etkilenmekte, fiziksel olarak sağlıklarında artış görülmektedir.

Kendi başlarına karar verme, gerektiğinde diğerlerine liderlik etme gibi yetilerin kazanılması bu eğitimin diğer artıları arasında yer almaktadır. Çocuklar için biyoloji, fen, matematik gibi bilimleri bizzat doğal yaşamın içerisinde öğrenme ve kullanma imkanı doğmaktadır. Böylelikle sıkılmadan, ezbere dayanmayan aynı zamanda da akılda kalıcı bir öğrenim deneyimi gerçekleşmektedir.

Başakşehir Orman Okulu Yaklaşımı Nedir
Orman Okulu Faydaları

Orman Okulu Etkinlikleri

Özel Ritim Anaokulu olarak geniş faaliyet alanları kapasitemiz bulunmaktadır. Orman okulu etkinlikleri kapsamında özellikle doğadaki materyallerin, hayvan ve bitkilerin incelenmesine yönelik aktiviteler ve doğal yaşam için ateş yakma ve benzeri temel becerilerin kazandırılması gibi faaliyetler sürdürmekteyiz. O gün doğada karşılaşılan herhangi bir şey ya da yaşanan bir olayı ders konusu haline getiririz. Eğitsel kavramlarla deneyimler bütünleştirilerek çocuklara çok yönlü öğrenim fırsatları sunarız.

Orman Okulları İstanbul

Başakşehir orman okulları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uygulanmaktadır. Özellikle günümüzde doğayla insanın arasındaki bağın giderek kopması, insanın hem kendine hem doğaya yabancılaşması, orman okulları yaklaşımının ne denli değerli ve gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Okul öncesi eğitimi ve alternatif eğitim arayışında olan aileler için Orman Okulları İstanbul da Özel Ritim Anaokulu Başakşehir En İyi Anaokulları arasındadır. Başakşehir Orman Okulu Fiyatları gibi merak ettiğiniz konular için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İnstagram hesabımızdan bizi yakından takip edebilirsiniz.