Ritim Anaokulu olarak ÖDAÇ (Özgüvenli Dünyaya Açılan Çocuk) Programımızı geliştirdik. Programımızın amacı; ortak insanlık vasıflarının özünü bilen bunun yanında gelecekteki görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmak için çalışan, özgüvenli vasıflara sahip geçmişini unutmayan, değerlerini ve kültürünü geleceğe taşıyabilen nesiller yetiştirmektir.

Araştıran-Sorgulayan Öğrenciler, doğal meraklarını geliştirirler. Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri kazanmışlardır ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer.

Bilgili Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.

Düşünen Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibidirler. Mantığa ve ahlaka uygun kararlar verirler.

İletişim kuran Bilgileri ve düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.

İlkeli Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler.

Açık görüşlü Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.

Duyarlı İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.

Riski göze alan Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız bir ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler.

Dengeli Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.

Dönüşümlü düşünen Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.