Suyun Çevre Okur Yazarlığı Ve Duyu Bütünleme Çalışmalarındaki Yeri

Suyun Çevre Okur Yazarlığı Ve Duyu Bütünleme Çalışmalarındaki Yeri

Suyun Çevre Okur Yazarlığı Ve Duyu Bütünleme Çalışmalarındaki Yeri

Okul öncesi dönemde sıklıkla bilimsel aktiviteler içerisinde yer alan ve okulunda zenginleştirilmiş fen ortamlarında bulunan öğrencilerin sonraki yıllardaki fen başarısı da artmaktadır. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin fen başarısının altında yatan nedenlerin araştırıldığı bir çalışmada, öğrencilerin okul öncesi dönemde edindikleri fen deneyimlerinin etkisi olduğu ortaya konmuştur.

Çocuklar anaokuluna başlamadan çok önce dünyayla ve kendi deneyimlerinden elde ettikleri kanıtlarla dünyanın nasıl çalıştığı üzerine kafa yorarlar. Onların bu potansiyelinin yetenekli ve bilgili yetişkinler tarafından ve uygun öğretim programlarınca sağlanmış içeriklerle desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle küçük yaşlarda veya ilköğretim çağındaki öğrencilerin bu dönemlerde edinecekleri davranışları zamanla yaşama biçimine dönüştürebilmeleri farkındalık ve toplumsal bilince sahip, özellikle suyu tanıyan, suyu etkin şekilde kullanan ve koruyan bireyler yetiştirmenin kapılarını açacaktır.

Okul öncesi öğretim programlarında fen eğitimine daha fazla zaman ayrılması, hem öğrencinin gelecek başarısı, hem de bireysel gelişimi açısından olumlu sonuçlar ortaya koymaktadır. Okul öncesinde yer alabilecek en uygun fen kazanımları ise çocuğun birincil çevresinde ve etkileşim içerisinde bulunduğu kavramlardan belirlenmelidir. Bu kavramlarda genellikle çevre eğitimi kapsamında yer almaktadır. Su kavramı da çevre eğitimi kapsamında önemli ve çocuğun çevresinde etkileşime gireceği uygun fen ortamlarının yaratılmasında en iyi örneklerden biridir. Bu nedenle öğrencilerin çeşitli kavramlara yönelik bilgilerinin ortaya konduğu ve uygun etkinlik programlarının oluşturulduğu uygulamalara daha fazla yer vermekteyiz.

Fen ve doğa etkinliklerimizde çevre okur-yazarlılığı kapsamında su okur-yazarlılığına da ye vermekteyiz. Çocuklarımızın su dağıtım ve kullanımı, su kıtlığı olasılığı, su tasarrufu yolları gibi temel su kavramları hakkında yeterli anlayış ve argüman sergiledikleri, bu argümanları da formüle ederek iletişim kurmak, bilinçli kararlar almak ve su kıtlığı ve su tasarrufu ile ilgili sorumluluk almak gibi çeşitli beceriler geliştirmelerini hedeflemekteyiz.

Su çocukların fiziksel deney ve gözlem yoluyla öğrenmesi için pek çok olanak sunar. Çocuklarımız su, taş, sabun, kum, boya gibi katı maddeleri suyla karıştırarak yeni keşiflerde bulunabilir. Oyun sırasında farklı materyallere doldurduğu su ile dolu, boş, yarım gibi ölçü kavramları ile tanışabilir.  Suyun üzerine koyduğu kağıttan bir geminin, dal parçasının, süngerin yüzdüğünü veya battığını gözlemleyerek keşfe çıkabilir. 

Fen ve doğa çalışmalarımızı çocuklarımızın parmak uçlarının aktif olarak kullandıkları, yaşayarak, hissederek katıldıkları duyusal bütünleme çalışmaları ile de desteklemekteyiz.

Duyusal bütünleme ile yaptığımız su etkinliklerinin çocuklarımız üzerinde sakinleştirme ve canlandırma gücü vardır. Kapları doldurup boşaltma, elleri suda gezdirme gibi sakin ve tekrarlı oyunlar, aynı kendini bir kitaba veya boya yapmaya kaptırması gibi çocuklarımızı gevşetir ve rahatlatır.

Su ile oyunlar oynarken çocuklarımızın birbirleri ile iletişim kurması, onların düşünsel becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Oyun esnasında materyallerin zenginliği, yeni oyun fikirlerini ve üreticiliklerini geliştirecektir. Sabunla suyu karıştırarak köpükler yaparken süngerleri, fırçaları, farklı hayvanları, boş plastik şişeleri ve kağıt gibi bir çok malzemeyi birleştirerek kendi oyun hikayesini de oluşturabilir.

Duyusal çalışmalarımızda suyun yerinin önemli olduğunu ve çocuklarımıza şifa olduğunu farkındayız. Bu sebeple etkinliklerimizin her aşamasında suya yer vermeyi önemsiyoruz.

ÇOCUK GELİŞİM UZMANI

Mervenur YILMAZ

KAYNAKLAR

  1. N URSAVAŞ, A AYTAR- İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 2018 – researchgate.ne
  2. anneyizanne.com/su-oyunlari-ve-faydalari.html