Amacımız mutlu, huzurlu bir yarın için doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan, değer merkezli, özünü bilen, kendini ifade edebilen, fikirlerini özgüvenle dile getirirken çevresine de saygılı, doğa sevgisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Özel Ritim Anaokulu Ailesi olarak rehberlik servisimizi etkin kullanmaktayız. Çocuklarımız okulumuza başladıkları ilk günden itibaren rehberlik servisimiz ile oryantasyon programına dahil olurlar. Özel tasarladığımız oyun terapi odamızda oryantasyon programımıza başlarlar. Bu süreçte oyun bizim için önemli bir yöntem. Çocuklarımız oyun yolu ile bizlere kendilerini açarken aynı zamanda okulumuza, arkadaşlarına ve öğretmenlerine güvenli bağlanma sağlanmaktadır.

Uyum sürecimizi sağlıklı atlattıktan sonra çocuklarımız belli periyotlarla rehberlik servisimizde görüşmelere devam eder. Çocuklarımız okulumuza aşama aşama dahil olurken bir yandan da velilerimizi de bu sürece dahil etmekteyiz. Ebeveynlerimize eğitim programlarımızla ilgili bilgiler verilmekte, envanterlerimiz uygulanmaktadır.

Çocuklarımızın geliş imlerini desteklerken ebeveynlerimiz için farklı konularda eğitim seminerleri düzenlemekteyiz. Aynı zamanda belli aralıklarla ebeveynlerimizle toplantılar yapıp çocuklarımızla ilgili bilgiler vermekteyiz.

4-6 yaş kadar daha önceki dönemin önemini de bilmekteyiz. Bu bilinçle haftanın belli günlerinde kurumumuzda anneli oyun grupları düzenlemekteyiz. Anneli oyun gruplarımızda çocuklarımızın gelişimlerini destekleyici etkinlikler yapmakta ve annelerimize de çocuklarımızı evde destekleyici etkinlik örnekleri sunmaktayız.

Eğitim programımız olan ÖDAÇ; Mervenur YILMAZ’ın önderliğinde okul öncesi öğretmenlerimiz, değerler eğitimi öğretmenlerimiz, psikologlarımız tarafından yazılmaktadır. Programlarımız doğa sevgisi, ekoloji, sanat temellidir. Orman Okulu, Waldorf, Reggio Emilia yaklaşımları etkinliklerimizi tasarlamamızda benimsediğimiz yaklaşımlardır.

Atölye çalışmalarımızla okul öncesi programlarımız desteklenmektedir. Her atölye için alanında uzman eğitimcilerle çalışmaktayız ve eğitimcilerimiz okul öncesi programlarımızda en sınıf öğretmenleri kadar çocuklarımıza rehberlik etmektedirler. Her atölye sonunda sınıf öğretmenlerimiz ve atölye eğitimcilerimiz öğrencilerimizle ilgili bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

Kurumumuzda yabancı uyruklu eğitimciler eşliğinde dil eğitimi vermekteyiz. Erken çocukluk döneminde farklı dilleri öğretirken çocuklarımıza doğru telaffuz becerilerini geliştirme, günlük yaşantıyı aktarma, dil öğrenmeye temel oluşturma ve çocuklarımızın yabancı dil kültürüne farkındalık kazandırma gibi hedefler kazandırmayı amaçlamaktayız.

Erken çocukluk döneminde kazandırılması gereken alışkanlık arasında sporun önemli olduğunu düşünmekteyiz. Disiplinli yaşamın sporla mümkün olduğunu, sağlıklı bir bedenin çocuklarımızı hastalıklardan uzak tuttuğunu, ruhsal ve fiziksel dengeyi desteklediğini, çocuklarımızın okul başarısını artırdığını, ergenlikte stres yönetimini sağladığını bilmekte ve eğitim sürecimize doğa yürüyüşünü ve sporu eğitim sürecimize aktif olarak katmaktayız.

ÖDAC EĞİTİM PROGRAMIMIZ;

Programımızın amacı; ortak insanlık vasıflarının özünü bilen bunun yanında gelecekteki görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmak için çalışan, özgüvenli vasıflara sahip, geçmişini unutmayan, değerlerini ve kültürünü geleceğe taşıyabilen nesiller yetiştirmektir.
Programımızın alt kazanımları;

Araştıran-Sorgulayan Öğrenciler, doğal meraklarını geliştirirler. Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri kazanmışlardır ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer.

Bilgili Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.

Düşünen Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibidirler. Mantığa ve ahlaka uygun kararlar verirler.

İletişim kuran Bilgileri ve düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.

İlkeli Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler.

Açık görüşlü Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.

Duyarlı İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.

Riski göze alan Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız bir ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler.

Dengeli Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.

Dönüşümlü düşünen Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.