Başakşehir Anaokulları Akıl – Zeka Oyunları Atölyesi

Başakşehir Akıl Oyunları Okul Öncesi

Başakşehir Akıl – Zeka Oyunları Anaokulu Atölyesi

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza akıl – zeka oyunları anaokulu atölyesi sayesinde günlük hayatın her adımında kullanabilecekleri bir bakış acısı kazandırarak, analitik düşünme/iletişim kurma,  mantık yürütme, konsantrasyon becerilerini güçlendirme, el becerilerini kullanmayı öğretmek gibi konulara çok önem veriyoruz.

Başakşehir Akıl Oyunları Okul Öncesi
Okul Öncesi Akıl Oyunları Eğitimi

Okul öncesi eğitim yaşlarındaki öğrencilerimize kendi beceri ve kabiliyetlerini, kendi içinde olan potansiyellerini göstermek, proje odaklı düşünmelerini ve problemler karşısında çözüm yolları üretmelerini sağlamak, onlara aktif bir kişilik ve karakter kazandırmaktır.

Akıl – Zeka Oyunları Anaokulu Atölyesi alt yapısı ile büyüyen çocuklar; düşünen, iletişim kuran, riski göze alan, dönüşümlü düşünen olarak gelişim göstermektedir.

Okul Öncesi Akıl Oyunları Eğitimi

Bireyin dış dünyadaki bilgileri belleğe alma, işleme, depolama ve kullanma biçimini belirleyen özellikler olarak ele alınan bilişsel stil araştırmacılar tarafından bireyin problemlere yaklaşım biçimi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar, oyun yolu ile öğrenen çocuklarda uzun vadeli başarı için kritik olan sosyal ve duygusal becerilerin geliştiği gözlemlenmiştir.

Okul öncesi akıl oyunları eğitimi oyun yolu ile bolca yer verdiğimiz zeka-dikkat-hafıza-akıl etkinlikleri sayesinde karar verme, hafızada tutma, stratejik düşünme, gözlem yapabilme, akıl yürütme, problem çözme, kavrama, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme gibi zihinsel becerileri geliştirme gibi önemli birçok konuda çocuklarımızın bilişsel süreçlerini aktif hale getirmelerini sağlamaktayız.

Başakşehir Akıl Oyunları Okul Öncesi

Başakşehir Akıl Oyunları Okul Öncesi
Okul Öncesi Akıl Oyunları Eğitimi

Günümüzde çocuklarımız teknolojiyle çok erken yaşlarda tanışıyorlar. Grup içindeki çocuklarımızın iş birliğine dayalı etkileşimini gerektiren ve gruba duyarlı, içinde bulunan her bireyin rolü hakkında farkındalık sağlayan bir grup modelini oluşturmaktayız.

“Çocuklara öğretmek bir beceridir. Onları öğrenme konusunda heyecanlandırmak ise gerçek başarıdır.”

Birçok eğitim metodu, felsefeyi kendi kültürümüz ve evrensel değerlerle harmanladık. Çalışmalarımız çocuklarımızın eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımları, hem doğrusal hem de sezgisel olarak entelektüel kapasitelerini geliştirmektedir. Başakşehir akıl oyunları okul öncesi eğitimi veren ana okulları ve kreşler listesinde, Özel Ritim Anaokulu olarak İstanbul Başakşehir de fikirlerin uygulanması ve organize etme becerilerinin yanı sıra sanatsal bilgi ve beceriyi de geliştirilmesini sağlama gibi bir çok konuda Tavsiye konusu olmaktayız.

Bizi instagram hesabımızdan yakından takip edebilir, fiyat bilgisi ve diğer detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.